Godmansföreningen

Södertörn

 

  

     Föreningen för dig som är god man/förvaltare i Södertörn     

       Vi är medlem i riksförbundet gode män och förvaltare (RGMF).     

     Genom att bli medlem får du flera förmåner som t.ex:

  • Automatiskt en olycksfall/krisförsäkring.
  • Möjligheten till gratis God man/fövaltarutbildning
  • För en låg kostnad få en försäkring som täcker ansvar och förmögenhetsskada
  • Möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra Gode Män och förvaltare 

     Föreningens syfte

  • Att öka kunskapen hos medlemmarna via kurser/möten
  • Tillvarata medlemmarnas intressen gentemot överförmyndarenhet samt andra myndigheter och organisationer
  • Att anordna föredrag, informations- och diskussionsträffar

    

 

 

 

     Sidan uppdaterad 2016-01-07