Godmansföreningen

Södertörn

 

 Kurser/Träffar

 

Utbildning till God man eller Förvaltare hösten 2018

 

I likhet med tidigare år genomför Godmansföreningen Södertörn under hösten år 2018 utbildning för såväl nya gode män och förvaltare som för de som redan äger uppdrag och önskar ta möjligheten att utveckla sin kompetens inom området. Syftet med kursen är att delge grundläggande information om innebörden av godmansskap men även att utveckla vår förmåga som uppdragstagare samt knyta kontakter och lära av varandra.

Utbildningen genomförs under fyra torsdagskvällar med det första tillfället inplanerat till torsdagen 4/10. Platsen för utbildningen är Haninge kommunhus Skärgårdssalen. Södertörns Överförmyndare som stödjer oss under kursen kommer också att närvara inledningsvis med egen information samt möjlighet att ställa frågor. Utbildningen är planerad att ske mellan kl 1800-2100. Deltagandet behöver inte omfatta alla tillfällen precis som vissa ibland tvingas vara sena p g a arbete. För att erhålla ett kursintyg så är dock kravet närvaro vid minst tre tillfällen varav ett skall vara kapitel redovisning.

Mitt i kursen (18/10) bjuds också in till GMF SÖD medlemsmöte som innebär att kursdeltagare även har möjlighet att träffa övriga i organisationen med utbyte av erfarenheter och frågor. Till medlemsmötet utsänds särskild kallelse under augusti månad.

Utbildningen genomförs i seminarieform där fortlöpande dialog eftersträvas mellan föreläsare och deltagare. Det är således högt i tak. Vidare söker vi att så mycket som möjligt exemplifiera genomgångna avsnitt med erfarenheter från verkliga livet. Huvudsaklig inriktning för genomförande enligt nedan:

4/10:

Inledning fakta/historia om godmansskap, syfte med kursen, motiv/frivillighet. Presentation grunder lagar/regelverk, ansvarsförhållande, krav på god man samt uppdragsformer. Vidare överförmyndarens tillsynsansvar, uppdragsfördelning samt skillnad mellan god man och förvaltare. Lista på åtgärder vid nytt uppdrag. Sammanfattning.

11/10:

Repetition och återkoppling till föregående utbildningstillfälle. Huvudtemat för kvällen bevaka rätt samt förvalta egendom. Bevaka rätt allmänt, Försäkringskassan, kommunalt stöd, Skatteverket m m. Ev föreläsare från Försäkringskassan. Vidare inleds kapitlet förvalta egendom med principer för ekonomihantering, fickpengar, placering av medel, skulder, vad göra när pengarna inte räcker till, försäljning av fastigheter, gåvor avtal m m.

25/10:

Kvällen inleds efter repetition och återkoppling med resterande del av kapitlet förvalta egendom. Huvudtemat för kvällen blir sörja för person med diskussion om gode mannens roll och ansvar. Vad gör biståndshandläggare, medicinsk ansvar, boenden m m. Vi inleder också kapitlet bestämmelser för redovisning med Överförmyndarens anvisningar som grund

1/11:

Temat för kvällen är redovisning med allmänna bestämmelser, inkomster/tillgångar, skulder, blanketter, arvoden, arbetsgivardeklaration m m. Vi kommer att ge exempel på ifyllande av underlag för arvoden samt årsredovisning. Kursen avslutas med återkoppling till tidigare utbildning samt möjlighet till avslutande mingel. Här delas också kursintyg ut under kortfattad erfarenhetsvärdering.

Vi är flexibla gällande ovanstående innehåll varför förändringar kan ske m h t förändrade behov. Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg med undantag för kursavslut/examen då vi bjuder på lite extra.

Deltagande är förenat med tecknande av medlemskap i GMF SÖD där avgiften är 150:- för ett år (2018/2019). Huruvida man önskar vara medlem fortsatt avgör man naturligtvis själv. För de som redan är medlem i föreningen kostar utbildningen inget extra.

Anmälan till kursen sker enklast genom mail till Åke Lindgren ”akli20@hotmail.com”. Kontaktuppgifter till föreningen styrelse återfinner ni på godmansföreningens hemsida www.gmfsodertorn.se. Ange vid anmälan att den avser kursen god man och förvaltare. För  att teckna medlemskap så sker detta enklast genom att gå in på vår hemsida och följa instruktionerna.

Vi hoppas på stort deltagande men platserna kan vara begränsade så om ni vill vara säker på en plats så anmäl er tidigt.

Välkomna!!!

Styrelsen för GMF SÖD

 

 

Sidan uppdaterad 2018-08-13