Godmansföreningen

Södertörn

 

 Kurser/Träffar

 

 

GODMANSFÖRENINGEN  SÖDERTÖRN 

Kallelse till 

ÅRSSTÄMMA 2018 

Torsdagen den 22 mars kl 18.30 

Plats: Huddinge kommunhus Sessionssalen

 

Kvällen inleds med presentation av det gångna och kommande årets verksamhet. Därefter vidtar den formella stämman som enligt vår nuvarande bedömning ej innehåller några uppenbart kontroversiella frågar och kanske därför kan genomföras relativt kort och lämna utrymme för övriga frågor. Observera i detta sammanhang att ev. motioner enligt våra stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämmans genomförande. Till denna kallelse kommer också delges mötesagenda, verksamhetsberättelse från år 2017, verksamhetsplan för år 2018 samt valberedningens förslag till ny styrelse. Naturligtvis tar vi en längre paus med kaffe och tilltugg efter stämmans formella del för möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte.

 

Efter mingel ca kl. 19.30 får vi besök av Gert Johansson som kommer att berätta om ändrat regelverk bl. a gällande skuldrådgivning. Detta ärende är ju högaktuellt och omskrivet i media. Gert tjänstgör som budget- och skuldrådgivare i Tyresö kommun och är beredd att svara på frågor efter sin genomgång.

 

Vi hoppas som vanligt på stort deltagande och på många aktiva synpunkter och idèer så att vi kan bli ännu intressantare och bättre för er som medlemmar i framtiden!!!

 

Välkomna styrelsen!!

 

 Anm: 

Tyvärr innebär vald lokal en för vissa lång resväg men ser man till var våra medlemmar har sitt boende ligger Huddinge mest centralt. Observera att sessionssalen ligger i ett annex till kommunhuset. När man står framför ingången till kommunhuset så ligger ingången till  Sessionssalen ca 50 m till vänster. Anslag med information om detta kommer också att finnas på plats. Parkering finns i första hand på andra sidan vägen strax före det att man kommer fram till kommunhuset eller upp till vänster på Kyrkogårdsvägen avtagsvägen före det att man kommer fram.

 

 

Kurser/Träffar

Nästa kurs God Man och Förvaltare planeras till hösten 2018. Vi återkommer när det börjar bli dags.

 

 

 

Sidan uppdaterad 2018-02-17