Godmansföreningen

Södertörn

 

 

Medlemsmöte, se under fliken "Anslagstavlan"

 

Kurser/Träffar

 

Välkomna till Godmans- och Förvaltarutbildning hösten 2017

 

Godmansförening Södertörn inbjuder till rubricerad utbildning med start onsdagen 2017-09-27 kl 1800-2100 i Södertälje stadshus.

Utbildningen som omfattar 4(5) utbildningstillfällen under perioden 2017-09-27—10-26 bedrivs  gemensamt av Södertälje Överförmyndarnämnd och Godmansföreningen Södertörn!

Information om genomförandet med detaljinnehåll redovisas nedan!

OBS! anmälan måste ske senast 2017-09-20                                        

 

Godmansföreningen Södertörn har under de senaste tio åren genomfört utbildning för gode män och förvaltare med lite varierat tillvägagångssätt i såväl Huddinge som Haninge kommuner. I år är avsikten att för första gången genomföra motsvarande utbildning i Södertälje och då i nära samarbete med Överförmyndaren. För uppdrags- tagare inom Södertälje Överförmyndare kommer kursen också att utnyttjas som en del av kommunens information till sina gode män och förvaltare. 

Kursen riktar sig till såväl nya gode män och förvaltare som för de som redan äger uppdrag och önskar ta möjligheten att utveckla sin kompetens inom området. Syftet med kursen är att utveckla vår förmåga som uppdragstagare men även att knyta kontakter samt lära av varandra. Naturligtvis gäller inbjudan i likhet med tidigare år också alla som har intresse av att deltaga d v s inte bara inom Södertälje med närkommuner.  

Utbildningen genomförs under fyra (fem) kvällar med det första tillfället inplanerat till onsdagen 2017-09-27. Verksamheten genomförs i Södertälje stadshus ”sal Demokratin” mellan kl 1800-2100 med undantag för utbildningstillfälle nr tre onsdagen 2017-10-11 då densamma kombineras med vårt årliga medlemsmöte och då i Huddinge kommunhus. Fortsatt information om detta delges särskilt. Övriga utbildningstillfällen i Södertälje är torsdagen 2017-10-05, torsdagen 2017-10-19 samt kursavslut torsdagen 2017-10-26. 

Utbildningen genomförs i seminarieform där fortlöpande dialog eftersträvas mellan föreläsare och deltagare. Det är således högt i tak. Vidare söker vi att så mycket som möjligt exemplifiera genomgångna avsnitt med erfarenheter från verkliga livet. Huvudsaklig inriktning för genomförande enligt nedan: 

2017-09-27: 

Södertälje överförmyndarnämnd och GMF SÖD inleder och presenterar målsättning och tankar inför kursen. Därefter inleds kvällen med genomgång av grunder lagar/regelverk och rollspel med ansvar, krav på god man samt uppdragsformer. Vidare överförmyndarens tillsynsansvar, uppdragsfördelning samt skillnad mellan god man och förvaltare. Vi går igenom lista på åtgärder vid nytt uppdrag samt innebörden av att bevaka rätt. 

2017-10-05: 

Repetition och återkoppling till föregående utbildningstillfälle. Bevaka rätt med bl a olika typer av stöd från samhället. Förvalta egendom med principer för ekonomihantering, fickpengar, placering av medel, skulder, vad göra när pengarna inte räcker till, försäljning av fastigheter, gåvor, avtal m m. Ev föredragare från Försäkringskassan. 

2017-10-11: 

Medlemsmötet som genomförs i Huddinge kommunhus med start kl 1830 gäller enbart för de som valt att teckna medlemskap under utbildningen. Till mötet inbjuds naturligtvis också samtliga våra övriga medlemmar. Mötet inleds med presentation av föreningens verksamhet med nyheter, regelförändringar m m. Vi presenterar också RGMF (Riksförbundet gode män och förvaltare) verksamhet samt nätverksarbetet inom Uppsala och Stockholms län med efterföljande diskussion och frågor i plenum. Prel inbjuds representanter för de olika överförmyndarna inom Södertörn. 

2017-10-19: 

Repetition och återkoppling till tidigare utbildning. Huvudtemat för kvällen är sörja för person med diskussion om gode mannens roll och ansvar. Vad gör biståndshandläggare, medicinskt ansvar, boenden m m. Vi inleder också bestämmelser för redovisning med Överförmyndarens anvisningar som grund. Vidare är avsikten att ge tillfälle för frågor kring ensamkommande flyktingbarn med därtill kopplade uppdrag. 

2017-10-26: 

Temat för kvällen är redovisning med allmänna bestämmelser, inkomster/tillgångar, skulder, blanketter, arvoden, arbetsgivardeklaration m m. Vi kommer att ge exempel på ifyllande av underlag för arvoden samt årsredovisning. Kursen avslutas med återkoppling till tidigare utbildning samt mingel med tilltugg.  

Vi är flexibla gällande ovanstående innehåll varför förändringar kan ske m h t förändrade behov. Kaffe/Te och enklare tilltugg tillhandahålles så att vi orkar vara alerta hela tiden. 

Deltagande har tidigare varit förenat med medlemskap i GMF SÖD där avgiften är 150:- för ett år 

Observera att kursen detta år är kombinerad med ÖF Södertäljes information till sina uppdragstagare varför kursavgift/medlemskap ej kommer att vara obligatorisk. För de som ändå är intresserade av medlemskap så tecknas kursanmälan/medlemskap enligt nedan och gäller då fram till 2018-12-31. De som blir medlemmar får fortlöpande information under kursen och naturligtvis även fortsatt under kommande verksamhetsår. 

För de som således avser teckna medlemskap så sker detta enklast genom att gå in på vår hemsida och följa instruktionerna. Dessa återfinner ni på godmansföreningens hemsida www.gmfsodertorn.se. 

Kursanmälan (senast 2017-09-20) för såväl medlemmar som icke medlemmar sker genom ett mail till jorgen@widell1.se  Det är viktigt att du i mailet anger att det gäller kursen ”god man och förvaltare” samt att du uppger såväl ditt för- och efternamn som mailadress. Upprop kommer att ske vid varje tillfälle så att vi vet att kraven för att erhålla kursintyg innehålls (närvaro minst 4 av fem tillfällen)

 

Välkomna!!!

 

Styrelsen för GMF SÖD 

 

 

Sidan uppdaterad 2017-08-22