Godmansföreningen

Södertörn

 

   
   

Nyhetsbrev från SKL till Överförmyndarnämnder

På länken nedan kan du ta del av ett flertal rättsfall och domslut i frågor som berör oss gode män. Du kopplas vidare och får upp ett pdf-dokument.

Nov 2017 jan-jan 2018, Sept-okt 2017

 

Godmanakuten

Vill du ha mera information kring ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn, kan du gå in på Godmanakuten.se  

 

Är du särskilt intresserad av ensamkommande barn!

Titta under fliken "Asyl och PUT-barn". Ny kunskap har tillkommit i styrelsearbetet.  Är du god man för ensamkommande barn, så är det här fliken för dig!   

 

Medlemsregistret! 

I vårt medlemsregister kan du själv göra ändringar gällande ditt telefonnummer, adress, e-postadress m.m. Vill du bli länkad till inloggningen i medlemsregistret, tryck HÄR

  

Södertörns Överförmyndarnämnd

Vi som har uppdrag som ställföreträdare i kommunerna Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Huddinge och Botkyrka rapporterar numera till Södertörns Överförmyndarnämnd. 

Adress: 

Södertörns Överförmyndarnämnd
Haninge Kommun
136 81 Haninge

 

Handläggarna nås på telefon nr. 08-606 70 20 ( gäller samtliga handläggare ).  Söker du särskild handläggare så skicka ett mail till vederbörande och be dem ringa dig.

Telefontider:

Måndagar  
13.00-15.00  
 
Tisdagar 09.00-11.00  
Onsdagar 13.00-15.00  
Fredagar 09.00-11.00  

 

Övergripande E-postadress är overformyndaren@haninge.se och enskilda handläggare kontaktas med förnamn.efternamn@haninge.se  

Hemsida:  http://www.haninge.se/sv/Overformyndare/

 

Södertälje Överförmyndarnämnd

Besöksadress:

Campusgatan 26, Stadshuset

Postadress:

Södertälje Kommun
Överförmyndarnämndens kansli

151 89 Södertälje

Telefontider:

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Besökstider enligt överenskommelse

Hemsida:   http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Overformyndarnamnd/

Telefon: 08-523 037 80

E-post: overformyndarnamnden@sodertalje.se

 

Salems Överförmyndarnämnd

Besöksadress: Kommunalhuset Säby Torg 16

Postadress: Salems Kommun, 144 80 Rönninge

E-post: overformyndarnamnden@salem.se
 
Hemsida: http://www.salem.se/Innehall/Socialt-stod/Overformyndare/

 

Kontaktperson: Marielle Svensson

Telefon: 08 532 598 05, Fax: 08 532 599 80

 

Nykvarns Överförmyndare

Besöksadress: Centrumvägen 26, Nykvarn

Postadress: Nykvarns Kommun, Överförmyndaren, 155 80 Nykvarn

E-post: kommun@nykvarn.se

Telefontider:

Måndag                   10.00-11.00         
Tisdag-Fredag 10.00-12.00
   
   

 

  

 

 Sidan ändrad 2018-02-11