Godmansföreningen

Södertörn

 

   
   

 

Godmansföreningen Södertörn inbjuder till medlemsafton i Huddinge

 

Onsdagen 2017-10-11 kl 1830-2100

 

 1 Omfattning

 

Härmed inbjuds våra medlemmar till GMF SÖD informationsafton 2017-10-11. Föreningen har idag ca 240 st medlemmar vilket vi hoppas också återspeglas i antalet deltagare. Kvällen inleds med en presentation av föreningens verksamhet för det gångna året. Härvid redovisar vi bl a händelser gällande vår förbundsverksamhet (Riksförbundet Gode män och förvaltare), nätverksarbetet inom regionen, genomförda kommunala informationsträffar samt pågående godmans-utbildning i Södertälje. 

Efter GMF SÖD inledande presentation får ÖF Södertörn ordet för att delge sin information om viktiga aktuella händelser inom verksamheten. 

Denna inledande del av medlemsmötet beräknas kunna genomföras under ca 30-40 min och frågor sparas till efter kaffet. 

I sedvanlig ordning tar vi sedan en paus där möjlighet till informella kontakter och samtal ges med en kopp kaffe i handen. Vi serverar också fralla med tillhörande dryck. 

Kvällen avslutas med paneldiskussion där vi alla har möjlighet att ställa frågor till ÖF Södertörn och naturligtvis även till föreningens stryrelse. Försök att formulera frågor av mer allmängiltigt gällande karaktär så att det berör fler än bara enskilda.

 

2 Tid och plats 

Medlemsmötet genomförs torsdagen 2017-10-11 kl 1830-2100 i Huddinge kommunhus ”Sessionssalen”. 

Observera att sessionssalen ligger i ett annex till kommunhuset. När man står framför ingången till kommunhuset så ligger ingången till vår genomgångssal ca 50m till vänster. Man skall således ej gå in i huvudentrèn. Anslag med information om detta kommer också att finnas på plats. Parkering finns i första hand på andra sidan vägen strax före det att man kommer fram till kommunhuset eller upp till vänster på Kyrkogårdsvägen avtagsvägen före det att man kommer fram.

 

 5 Övrigt 

En förutsättning för att vi skall kunna arbeta effektivare är kommunikation och delaktighet. Vi inom styrelsen tror oss vara lyhörda för de flesta förslag och idéer som delges oss. Som vi ständigt försöker poängtera är huvudsyftet med verksamheten att på olika sätt stödja er som förvaltare och gode män genom att förmedla information samt ge möjlighet till frågor och svar. Ta nu också chansen att ställa frågor till våra Överförmyndare i plenum!!! 

 

Hjärtligt välkomna!!!

 

Styrelsen i Södertörns Godmansförening

 

 

 

 

Nyhetsbrev från SKL till Överförmyndarnämnder

På länken intill kan du ta del av ett flertal rättsfall och domslut i frågor som berör oss gode män. Länk

 

Godmanakuten

Vill du ha mera information kring ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn, kan du gå in på Godmanakuten.se  

 

Är du särskilt intresserad av ensamkommande barn!

Titta under fliken "Asyl och PUT-barn". Ny kunskap har tillkommit i styrelsearbetet.  Är du god man för ensamkommande barn, så är det här fliken för dig!   

 

Medlemsregistret! 

I vårt medlemsregister kan du själv göra ändringar gällande ditt telefonnummer, adress, e-postadress m.m. Vill du bli länkad till inloggningen i medlemsregistret, tryck HÄR

  

Södertörns Överförmyndarnämnd

Vi som har uppdrag som ställföreträdare i kommunerna Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Huddinge och Botkyrka rapporterar numera till Södertörns Överförmyndarnämnd. 

Adress: 

Södertörns Överförmyndarnämnd
Haninge Kommun
136 81 Haninge

 

Handläggarna nås på telefon nr. 08-606 70 20 ( gäller samtliga handläggare ).  Söker du särskild handläggare så skicka ett mail till vederbörande och be dem ringa dig.

Telefontider:

Måndagar  
13.00-15.00  
 
Tisdagar 09.00-11.00  
Onsdagar 13.00-15.00  
Fredagar 09.00-11.00  

 

Övergripande E-postadress är overformyndaren@haninge.se och enskilda handläggare kontaktas med förnamn.efternamn@haninge.se  

Hemsida:  http://www.haninge.se/sv/Overformyndare/

 

Södertälje Överförmyndarnämnd

Besöksadress:

Campusgatan 26, Stadshuset

Postadress:

Södertälje Kommun
Överförmyndarnämndens kansli

151 89 Södertälje

Telefontider:

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Besökstider enligt överenskommelse

Hemsida:   http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Overformyndarnamnd/

Telefon: 08-523 037 80

E-post: overformyndarnamnden@sodertalje.se

 

Salems Överförmyndarnämnd

Besöksadress: Kommunalhuset Säby Torg 16

Postadress: Salems Kommun, 144 80 Rönninge

E-post: overformyndarnamnden@salem.se
 
Hemsida: http://www.salem.se/Innehall/Socialt-stod/Overformyndare/

 

Kontaktperson: Marielle Svensson

Telefon: 08 532 598 05, Fax: 08 532 599 80

 

Nykvarns Överförmyndare

Besöksadress: Centrumvägen 26, Nykvarn

Postadress: Nykvarns Kommun, Överförmyndaren, 155 80 Nykvarn

E-post: kommun@nykvarn.se

Telefontider:

Måndag                   10.00-11.00         
Tisdag-Fredag 10.00-12.00
   
   

 

  

 

 Sidan ändrad 2017-03-28