Godmansföreningen

Södertörn

 

Jag rekommenderar Din Studio 

Medlemsinformation

 

Södertörns överförmyndarnämnd har gått över till elektronisk rekrytering, vilket innebär att man behöver registrera sitt intresse via vår hemsida.

Om man redan är ställföreträdare hos oss men vill ha nya uppdrag behöver man också registrera sig via hemsidan.

För att göra detta, klicka på länken https://haninge.mynetworkglobal.com/se/what:registration/jobID:1555/

 

 Fler ställföreträdare behövs!

Överförmyndaren i Haninge kommun söker fler ställföreträdare för traditionella godmansuppdrag. Det gäller nya uppdrag både för dem som redan har uppdrag alternativt helt nya uppdragstagare.

  

Öveförmyndarens rekryteringsprocess.

Vi har upprepade gånger erhållit frågan om varför individer ej erhållit uppdrag trots att de anmält intresse till överförmyndaren. Tänkte att vi skulle gå ut med information om hur processen ser ut och frågade därför Niklas Näslund, enhetschef för ÖF Södertörn. Svaret vi erhöll var formulerat enligt nedan.

Så här går det till:

"När nämnden få in intresseanmälningar från personer som inte tidigare har uppdrag som ställföreträdare i Södertörns upptagsområde skickar nämnden brev till dessa personer och informerar dem om rekryteringsprocessen. Tillsammans med brevet får dessa personer en informationsbroschyr. Lite mer nedbrutet ser processen ut så här:

 Intresseanmälan inkommer från en person som är intresserad av att åta sig uppdrag som ställföreträdare

  1. Nämnden påbörjar lämplighetskontrollen av personen genom att genomföra en registerkontroll i Polisens belastningsregister, Kronorfogdens register och i Socialförvaltningens register.
  2. Om personen bedöms lämplig efter genomförd registerkontroll bjuder nämnden in personen till en grupputbildning på 2,5 h
  3. Utbildningen avslutas med ett test. Endast om personen klarar testet kommer nämnden att bedöma personen som lämplig att åta sig uppdrag som ställföreträdare

 När nämnden får in intresseanmälningar från personer som redan har uppdrag som ställföreträdare och som genom sin intresseanmälan meddelar nämnden att de är intresserade av att ta fler uppdrag, meddelar nämnden alla handläggare om att dessa personer är intresserade av just fler uppdrag samt lägger in uppgiften i nämndens datorsystem. Ingen återkoppling till dessa personer görs i dagsläget".

 

Jag och mina medarbetare tackar för ett bra samarbete!

 

Vänliga hälsningar

Niklas Näslund

Enhetschef

Södertörns överförmyndarnämnd

 

 

 

 Uppdaterad 2018-04-01