Godmansföreningen

Södertörn

 

 

 

Försäkringar 

Som Medlem i vår förening omfattas du automatiskt av en Kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen, har tecknats mellan RGMF (Riksförbundet Gode Män och Förvaltare) och Trygg Hansa. Försäkringsvillkoren kan du läsa nedan i pdf-format:

Försäkringsavtal med Trygg Hansa

Allmänna Försäkringsvillkor kollektiv olycksfallsförsäkring

 

Tilläggsförsäkring Ansvar

Information om RGMF nya ansvarsförsäkring 2018-03-26

 

Efter många olika turer är nu försäkringsfrågan löst. Vårt tidigare försäkringsbolag Gensidige har sagt upp sitt avtal med RGMF. Som ersättning för detta har det nu förhandlats fram en ny försäkring hos Ålandsförsäkringar med i stort sett samma innehåll. Villkoren är alltjämt gynnsamma och tack vare ert medlemskap i godmansföreningen kan premien hållas på en jämförelsevis mycket låg nivå. 

En fyllig information om innehållet i försäkringen finns på RGMF hemsida (http://rgmf.se/) 1.a sidan under rubriken ”Ny upphandling klar för godmansförsäkring”. Här finns bl a en länk till försäkringsbevis 2018 där ni återfinner försäkringsvillkor samt kontaktuppgifter. Texten från RGMF hemsida samt ex på försäkringsbrevet bifogas även denna information nedan. 

Inom GMF SÖD styrelse har vi diskuterat huruvida vi även i framtiden skall teckna försäkring kollektivt d v s administrera medlemskap och betalningar alternativt låta medlemmarna göra detta genom eget ansvar.

Då vår förening har många försäkringstagare ca 130 st föreligger en risk visserligen begränsad men ändå att man tappar någon i hanteringen varför vi nu beslutat att ni som försäkringstagare får anmäla er själv och härvid naturligtvis också sköta egen betalning.

På RGMF hemsida enligt ovan längst ned på 1.a sidan återfinner ni texten ”för att teckna försäkring individuellt klicka här”. Om ni gör detta så är det bara att fylla i uppgifterna efterhand. Kostnaden för denna typ av betalning är 235:-.

Länk till: Registrera/betala ansvarsförsäkringen

Länk till: Försäkringsbeviset 

 

Föreningen hoppas nu verkligen att detta skall fungera friktionsfritt och att ni som är intresserade snarast sköter anmälan och inbetalning!!!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

  

 Sidan uppdaterad 2018-03-26