Godmansföreningen

Södertörn

 

Hjälpprogram

Nedan finns program som kan hjälpa dig som god man.

 

Skatt

Ett litet excelprogram som hjälper dig att räkna ut skatter ( sociala avg, och inkomstskatt, och hur mycket som går till dig som god man och huvudmannens totalkostnad) i de fall huvudmannen skall betala gode mannens arvode. Välj rätt kolumn beroende på ålder som gäller för dig som mottagare. Fyll i skattepliktigt resp. ej skattepliktigt arvode/kostnadsersättning i de gula fälten och du får uträknat hur mycket inkomtskatt och sociala kostnader som skall betalas samt hur mycket du skall ta ut till dig själv.  Skatteprogram

uppdaterad 180915