Godmansföreningen

Södertörn

 

 

Vad skall man göra som god man för ensamkommande barn?

 

När du har fått god manuppdraget skall du snarast:

- Träffa barnet i boendet. Finns inte tolk genom boendets försorg skall du boka tolk genom överförmyndaren. Olika överförmyndarnämnder gör olika. Södertörn ger dig uppgift om vilka tolkförmedlingar du får använda och kundnumret. Be om tolk ”på plats” och boka minst en och en halv timme. 

Du skall informera barnet om vad en god man är och vara noga med att poängtera att god man inte ersätter  föräldrarna utan endast bevakar barnets intressen, ser till att myndigheterna behandlar barnet i enlighet med vår lagstiftning, har medbestämmande om var barnet skall bo och hjälper till att ansöka om pengar för dagligt behov (dagersättning) och eventuellt pengar för vinterkläder, gymnastikkläder m m som det finns akut behov av. Kan endast ansökas för barn som inte bor i familjehem! Ansökningsblanketter kan du hämta på Migrationsverkets hemsida (www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylsökande-barn/För-barn/Utan -föräldrar.html). 

Du måste också informera om vad dagersättningen (i normalfallet 24 kronor/dag) skall räcka till. Pengarna skall räcka till hygienartiklar, sparande till kläder, mediciner, nöjen. Inga pengar beviljas för inköp av mobiltelefon eller dator. Bidragen till kläder brukar utgå från en t-tröja, ett par skor, en långärmad tröja mm. Inte fler än ett plagg av varje sökt typ beviljas. 

Du skall fråga barnet om något biträde (jurist) eller god man var med då barnet sökte asyl. Om ingen av dessa var med skall du kontakta Migrationsverket och be dem göra en tjänsteanteckning om att den eventuella utredning som gjordes vid ansökningstillfället inte får ligga till grund för ett beslut i ärendet. 

Du skall också be att få se asylkvittot (A4-papper med barnets namn, födelsetid, foto och migrationsnummer). Om ingen var med, skall du meddela Migrationsverket att ansökningsintervjun inte får ligga till grund för en bedömning av asylärendet. De skall göra en tjänsteanteckning om det. 

Om barnet inte fått ett LMA-kort (ett kort med foto som visar att barnet har rätt att vistas i Sverige under den tid han/hon har ett pågående asylärende), skall du kontakta Migrationsverket och höra om ett sådant finns att hämta. Du ringer på ett speciellt nummer som är: 010-485 75 47. Då kommer du till mottagningsenheten för barn. Den finns i Hallonbergen på Rissneleden 6. Dit kan du alltid ringa då det gäller frågor om barnet, LMA-kort, Tider för utredning m m. Du måste då uppge barnets Migrationsnummer som finns längst upp till höger på alla papper och även finns på asylkvittot. 

Om barnet vill sommarjobba måste det finnas ett AT-UND på kortet, vilket betyder att barnet är undantaget från skyldigheten att ha arbetstillstånd och alltså har rätt att arbeta. AT-UND kan man bara få om man kan legitimera sig. Utan AT-UND får man alltså inte arbeta. 

Om du inte fått uppgift om vem som utsetts till barnets biträde kan du ringa ovanstående nummer och få reda på det. Kom ihåg att presentera dig som god man och du måste också uppge barnets migrationsnummer. 

Du skall informera barnet om asylprocessen, biträdets roll och vem det är, socialtjänstens uppgift och utredning, hälsokontroll, kontroll av tänderna hos Folktandvården, rätten till skola och att barnet kan räkna med att processen kan ta många månader. 

Det är boendet som skall följa med på hälsokontroll, tilll Folktandvården och andra läkarbesök, men du skall se till att det blir gjort. 

Du skall också informera barnet om hur viktigt det är att kunna styrka sin identitet. Om barnet inte har några handlingar med sig skall du fråga om det är möjligt att kontakta någon i hemlandet som kan skicka exempelvis födelsebevis. Det kan också fungera om någon släkting finns i Sverige och kan styrka barnets identitet. Mer om detta berättar biträdet. 

Till skolan skall du följa med eftersom du är barnets målsman och skall underteckna alla ”skolpapper”,  godkänna bibliotekskort och eventuellt lån av dator samt vaccinationer ocht att skolan får beställa journalen från hälsokontrollen. Du skall också meddela skolan vilken mat barnet inte äter på grund av religiösa eller medicinska skäl. Du skall följa med på utvecklingssamtalen. Det är viktigt att veta hur länge barnet gått i skola i hemlandet och om det är en ”vanlig” skola eller en koranskola. 

Du skall se till att barnet får ringa till sina föräldrar eller släktingar om de går att nå. Om inte boendet kan stå för enstaka samtal till dessa kan socialkontoret göra det. 

Om barnet inte vet var familjen befinner sig skall Migrationsverket hjälpa till med efterforskningen. Man kan också vända sig till Röda Korset och beställa en tid där.

Telefonnumret är 020-41 50 00 tisdag, onsdag o torsdag 09.30 – 12.00. Vill du läsa mer om familjeåterförening kan du gå på Röda Korsets hemsida: www.redcross.se/teman/familjeåterförening 

När barnets beviljats pengar (om hen inte bor i familjehem) är det du, som efter att ni hämtat bankkortet (ICA-Bank) avgör om barnet får ha kortet själv och disponera pengarna på rätt sätt eller om du skall ta ut pengar till barnet vid behov. Spara alla kvitton på gjorda inköp. Det är viktigt att barnet gör det om han/hon själv disponerar pengarna. Bankkortet kan enbart användas för insättning från Migrationsverket, inte från eventuell arbetsgivare eller andra. Kortet går att använda då man handlar i butiker som tar emot maestrokort. Man kan ta ut pengarna i alla bankomater som tar maestrokort samt i alla ICA-butiker. 

Om det blir aktuellt att byta boende, så är det socialtjänsten som tar fram förslag till boende, men det är gode mannen som tillsammans med barnet skall godkänna boendet. Se alltid till att få ett skriftligt beslut om ändring av boende från socialtjänsten! Det gäller alla typer av boende (institution s k HVB-hem, jour- eller familjehem eller hos eventuella släktingar som godkänts av socialtjänsten). 

När Migrationsverket kallar till information/utredning är det din skyldighet att följa med. Vid besöket hos Migrationsverket är det bra om du låter handläggaren informera/ställa frågor och efteråt kan du ställa dina frågor eller komplettera om det är något som missats. 

Innan asylutredningen skall du och barnet träffa advokaten som går igenom alla uppgifter som barnet lämnar samt informerar om hur processen fungerar. Vid asylutredningen är du tillsammans med biträdet/advokaten närvarande för att bevaka att allt går juridiskt rätt till och att allt kommer med som är ett underlag för beslut om barnet får stanna i Sverige. Anser du eller advokaten att barnet behandlas illa under utfrågningen eller att barnet mår väldigt dåligt, kan en av er eller bägge bryta utredningen och få en ny tid. 

Några veckor efter asylutredningen får advokaten Migrationsverkets protokoll och behöver då ofta ställa kompletterande frågor. Då skall du återigen följa med barnet till advokaten. Efter denna komplettering fattar Migrationsverket sitt beslut. 

Socialtjänsten skall också göra en utredning (BBIC, barnets behov i centrum). Det kan kännas jobbigt för barnet att återigen behöva berätta sin historia. Du måste vara med även på de här mötena. Blir de många kanske barnet vill kunna prata utan dig, då kan ni komma överens om det. Även socialsekreteraren kan be om enskilt samtal med barnet. BBIC är både en s k vårdplan och en genomförandeplan. Den skall man gå igenom några gånger per år och göra nödvändiga justeringar. Både god man och soc. skriver under den. Det gör även barnet om han/hon är över 16 år. 

Om barnet blir utsatt för brott skall du följa med till polisen och närvara under alla förhör. Detsamma gäller om barnet begår brott.

 

Om barnet försvinner – vad gör jag då?

Det kan vara boendet som ringer och talar om att barnet inte kommit hem. I första

Hand försöker man på olika vis kontakta barnet och dess kompisar. I andra hand kontaktar man polisen på telefon: 114 14

Har barnet inte återkommit inom ett dygn skall man även meddela socialtjänsten. 

Om man inte hör av varken polis eller socialjour efter ett antal timmar bör man ringa larmnumret för försvunna barn: 116 000. Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och går att ringa från alla EU-länder. Det är SOS Alarm AB som sköter verksamheten. Det kostar inget att ringa och numret kan användas dygnet runt. Via larmnumret kopplas uppgifterna till berörda myndigheter vilket betyder ett snabbare agerande då ett barn försvinner. Pressmeddelandet om detta skickades från Regeringskansliet den 8 januari 2014. 

Om barnet inte hittats inom en vecka skall även Migrationsverket meddelas om barnet är asylsökande.

När du fått Godmansuppdraget skall du genast: Träffa barnet i boendet. Finns inte tolk genom boendets försorg skall du Boka Tolk genom överförmyndaren. Olika överförmyndarenämnder gör olika. Södertörn ger dig uppgift om vilka tolkförmedlingar du får använda samt kundnummer. Be om tolk "på plats" och boka minst 1,5 timme.

Du skall informera barnet om vad en god man är och vara noga med att poängtera att god man inte ersätter föräldrarna utan endast bevakar barnets intressen, ser till att myndigheterna behandlar barnet i enlighet med vår lagstiftning, bestämmer var barnet skall bo och hjälper till att ansöka om pengar för dagligt behov (dagersättning) och eventuellt pengar till vinterkläder, gymnastikkläder m.m. som det finns akut behov av. Ansökningsblankett kan du hämta på Migrationsverkets hemsida (www.migrationsverket.se/  privatpersoner/skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylsökande-barn/För-barn/Utan-föräldrar.html).

Du måste också informera om vad dagersättningen (normalt 24 kr/dag) skall räcka till som hygienartiklar, sparande till kläder, mediciner och nöjen. Inga pengar beviljas för inköp av mobiltelefon eller dator. Bidragen till kläder brukar utgå från en T-tröja, ett par skor, en långärmad tröja m.m. Inte fler än ett plagg av varje sökt typ beviljas.

Du skall fråga barnet om något biträde (jurist) eller god man var med då barnet sökte asyl. Om ingen av dessa var med skall du kontakta migrationsverket och be dem göra en tjänsteanteckning om att den eventuella utredning som gjordes vid ansökningstillfället inte får ligga till grund för ett beslut i ärendet.

Du skall också be att få se asylkvittot (A4-papper med barnets namn, födelsedatum, foto och migrationsnummer). Om ingen var med barnet skall du meddela Migrationsverket att ansökningsintervjun inte får ligga till grund för en bedömning av asylärendet. De skall göra en tjänsteanteckning om detta.

Om barnet inte fått ett LMA-kort (ett kort som med foto visar att barnet har rätt att vistas i Sverige under den tid han/hon har ett pågående asylärende), skall du kontakta Migrationsverket och höra om ett sådant finns att hämta. Du ringer på ett speciellt nummer som är: 010-485 75 47  d.v.s mottagningsenheten för barn som finns i Hallonbergen på Rissneleden 6. Dit kan du alltid ringa när det gäller frågor om barnets LMA-kort, tider för utredning m.m. Du måste då uppge barnets migrationsnummer som finns längst upp till höger på alla papper samt asylkvittot.

Om du inte fått uppgift om vem som utsetts till barnets biträde kan du ringa ovanstående nummer och få reda på det. Kom ihåg att presentera dig som god man.

Du skall informera barnet om asylprocessen, biträdets roll och vem det är, socialtjänstens uppgift och utredning, hälsokontroll, kontroll av tänderna hos folktandvården, rätten till skola och att barnet kan räkna med att processen kan ta några månader.

Det är boendet som skall följa med på hälsokontroll, folktandvården och läkarbesök.

Du skall också informera barnet om hur viktigt det är att kunna styrka sin identitet. Om barnet inte har några handlingar med sig till Sverige så skall du fråga om det är möjligt att kontakta någon i hemlandet som kan skicka exempelvis födelsebevis.

Du skall följa med till skolan eftersom du är barnets målsman och skall underteckna alla skolpapper och godkänna vaccinationer samt att skolan får beställa journalen från hälsokontrollen. Du skall också meddela skolan vilken mat barnet inte äter p.g.a religiösa eller medicinska skäl. Du skall också följa med på utvecklingssamtalen. Det är viktigt att veta hur länge barnet gått i skola i hemlandet och om det var en "vanlig" skola eller koranskola.

Du skall se till att barnet får ringa sina föräldrar om de går att nå. Om inte boendet kan stå för enstaka samtal till hemmet kan socialkontoret göra det när man kommer dit.

Om barnet inte vet var familjen befinner sig, skall Migrationsverket hjälpa till med efterforskningen. Man kan också vända sig till Röda Korset och beställa en tid där. Telefonnumret är 020-41 50 00 tisdag, onsdag, och torsdag 09.30-12.00. Vill du läsa mer om familjeåterförening kan du besöka Röda Korsets hemsida: www.redcross.se/teman/familjeåterförening

När barnet beviljats pengar är det du, som efter att ni hämtat bankkortet (ICA-Bank) avgör om barnet får ha kortet själv och disponera på rätt sätt, eller om du skall ta ut pengar till barnet vid behov. Alla kvitton på gjorda inköp sparas och det är viktigt att barnet gör det om han/hon själv disponera pengarna. Bankkortet kan endast användas för insättning från Migrationsverket, inte från ev. arbetsgivare eller annan. Kortet går att använda då man handlar i butiker som tar emot maestrokort. Man kan ta ut pengar i alla bankomater som tar maestrokort samt i alla ICA-butiker.

Om det blir aktuellt att byta boende, så är det socialtjänsten som tar fram förslag till boende, men det är gode mannen som skall godkänna boendet. Det gäller alla typer av boende (institution s.k. HVB-hem, jour- eller familjehem, eller boende hos eventuella släktingar som godkänts av socialtjänsten).

När Migrationsverket kallar till information/utredning är det din skyldighet att följa med. Vid besök hos Migrationsvrket är det bra om du låter handläggaren informera/ställa frågor, och efteråt kan du ställa dina frågor eller komplettera om något missats.

Innan asylutredningen skall du och barnet träffa advokaten som går igenom alla uppgifter som barnet lämnat samt informera om hur processen fungerar. Vid asylutredningen är du, tillsammans med biträdet/advokaten närvarande, för att bevaka att allt går juridiskt rätt till och att allt kommer med som ett underlag för beslut om barnet får stanna i Sverige. Anser du eller advokaten att barnet behandlas illa under utftrågningen har en av er eller båda rätt att bryta utredningen och få en ny tid.

Några veckor efter asylutredningen får advokaten Migrationsverkets protokoll och behöver då ofta ställa kompletterande frågor. Då skall du återigen följa med barnet till advokaten.

Socialtjänsten skall också göra en utredning (BBIC, barnets behov i centrum). Det kan kännas jobbigt för barnet att återigen behöva berätta sin historia. Du måste vara med även på dessa möten. Blir det många kanske barnet vill kunna prata utan dig, då kan ni komma överens om det. BBIC är både en s.k. vårdplan och en genomförandeplan. Den skall man gå igenom några gånger per år och göra nödvändiga justeringar. Både god man och soc. skriver under den samt barnet om han/hon fyllt 16 år.

Om barnet blir utsatt för brott eller begått brott skall du följa med till polisen. .

Då barnet fyllt 16 år kan han/hon själv ansöka om särskilda bidrag. Han/hon kan också själv hämta LMA-kort i Hallonbergen om du meddelat migrationsverket att det är OK.

Om barnet försvinner, vad gör jag då?

Det kan var boendet som ringer och säger att barnet inte kommit hem. I första hand försöker man på olika vis kontakta barnet och dess kompisar. I andra hand kontaktar man polisen på telefon: 114 14.

Om man inte hör av varken polis eller socialjour efter ett antal timmar så ring Larmnumret för försvunna barn: 116 000. Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och går att ringa från alla EU-länder. Det är SOS alarm AB som sköter verksamheten och det kostar inget att ringa. Via larmnumret kopplas uppgifterna till berörda myndigheter vilket betyder ett snabbare agerande då ett barn försvinner. Pressmeddelandet om detta skrevs den 8 januari 2014.

2016-06-13