Godmansföreningen

Södertörn

 

 

Efter PUT eller ut-/avvisningsbeslut

När Migrationsverket fattat beslut i asylärendet får barnet och gode mannen en kallelse till ett delgivningssamtal. Det framgår inte av kallelsen om det är ett positivt eller negativt beslut.

 

Är det ett positivt beslut ska man informeras om vilken klassningskod som gäller för beslutet (förklaringar på koderna finns på migrationsverkets hemsida). Har barnet beviljats permanent uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande har de rätt att återförenas med sin familj i Sverige. Det betyder att familjen kan få komma till Sverige. Den proceduren beskrivs senare i texten!

 

Vid delgivningen brukar man få ett uppehållstillståndskort och ska då lämna tillbaka bankkortet (som bara är giltigt i en månad efter positivt beslut). Det nya kortet visar att man har uppehållstillstånd i Sverige. Vi återkommer till hur det ska användas!

 

Du ska meddela Överförmyndaren och socialtjänsten att barnet fått PUT. Socialtjänsten måste då ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet såvida inte barnet snart fyller 18 år. Du kan också be om att barnet får en kontaktperson. Ofta frågar socialtjänsten om du kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Det är något som du och barnet får ta ställning till tillsammans.

 

Ansvaret för att hjälpa barnet och dess familj med att återförenas är nu socialtjänstens. Det är en procedur som ofta tar lång tid.

 

När ni har fått beslutet och det nya kortet ska ni använda bankkortet till att ta ut alla innestående pengar innan det återlämnas till Migrationsverket. Barnet får bara dagersättning från Migrationsverket i 30 dagar efter det datum beslutet fattats. Därefter måste barnet folkbokföras för att antingen få barnbidrag (upp till 16 år) eller CSN:s studiebidrag. Vi återkommer om detta senare i texten!

 

När ni fått det skriftliga beslutet och Uppehållstillståndskortet ska ni åka till Skatteverket för att folkbokföra barnet som, efter några veckor, kommer att få de fyra sista siffrorna. Det tar från 1 -6 veckor innan man får beviset om folkbokföring och sitt personnummer. Folkbokföra sig kan man göra på alla Skatteverkets servicekontor. Närmast för oss som bor i den södra delen av Storstockholm är: Stockholm City, Regeringsgatan 109 som har öppet måndagar 09.00 – 18.00 och tisdag – fredag 10.00 – 16.00 eller Stockholm Kungsholmen, Lindhagensgatan 76. De har samma öppettider.  Kontoret på Kungsholmen utfärdar även ID-kort efter att man fått sina fyra sista siffror. Det kostar 400 kronor. Du kan ringa till Skatteverket om du har frågor. Telefonnumret är: 0771-567 567

Skatteverket överför barnets uppgifter från folkbokföringen till:

* Försäkringskassan

* Migrationsverket

* Lantmäteriet

* Centrala studiestödsnämnden (CSN)

* Transportstyrelsen ( bl a bil- och körkortsregistret)

 

Har barnet fyllt 13 år och fått sina fyra sista siffror kan du gå till Swedbank och öppna ett ungdomskonto och i samband med det ansöka om ett ID-kort. Du ska ta med passfoton. Det ID-kortet kostar inget mer än passfotona. När du öppnar bankkontot kan ni också öppna ett sparkonto.

 

Är barnet 16 år ska du också söka CSN-bidrag och extra tillägg. Du måste beställa blanketterna från CSN (www.csn.se) eller ring på telefon 0771-276 000. CSN-bidraget är 1050 kronor/månad och extra tillägget är 855 kronor/månad. Bidragen betalas inte ut under sommarmånaderna. Pengarna sätts in på konto som den gode mannen uppgivit i ansökan om bidragen. Det är viktigt att återigen informera barnet om att pengarna är till för både kläder, resor och nöjen. Om barnet har eget konto kan ni göra upp hur mycket som ska sättas in på barnets konto varje månad. Var noga med att inte blanda ihop dina konton med barnets pengar. De ska hållas separerade!

 

Om barnet är under 16 år ska barnbidrag betalas ut. Det är 1050 kronor/månad. Det är viktigt att barnet informeras om att pengarna är ett bidrag till barnets försörjning och att det ska användas till kläder och nöjen. Så länge du är god man betalar inte Försäkringskassan ut pengarna till dig utan det är socialtjänsten som ska fylla i en blankett för att få pengarna utbetalda antingen till dem eller boendet.

 

Barnen brukar vilja ha den nyaste telefonen eller datorn…….Ofta är det abonnemang som måste tecknas för dessa och då får man ett lägre pris. Dock har man en månadsavgift. Du som god man ska aldrig teckna avtal för ”ditt” barn. Orsaken är att det kan drabba dig ekonomiskt om barnet inte sköter sina betalningar efter att du inte längre har uppdraget.

 

Om barnet har fått ett av-/utvisningsbeslut?

Efter ett sådant beslut reagerar barnen naturligtvis olika. Beslutet får man be biträdet/advokaten att överklaga till migrationsdomstolen. Då kommer ni först att återigen göra ett besök hos denne som kommer att föreslå/fråga om man vill begära muntlig framställning i domstolen. Ofta säger dessvärre domstolen nej till det. Biträdet kan råda er hur ni ska göra. Biträdet skriver till domstolen. Det tar många månader innan domstolen behandlar ärendet. Den väntetiden kan bli väldigt tung för barnet.

 

Om migrationsdomstolen håller med Migrationsverket om av-/utvisningsbeslutet kan biträdet/advokaten be om en prövning i migrationsöverdomstolen.