Godmansföreningen

Södertörn

 

 

Familjeåterförening

Om barnet och dess familj ska ha rätt att återförenas i Sverige krävs att barnet har fått PUT med någon av klassningskoderna som börjar på A. Har barnet fått PUT med klassningskoden G (synnerligt ömmande omständigheter) ger det inte en rätt till familjeåterförening.

 

Om familjen har rätt att återförenas med barnet i Sverige måste de ha giltiga hemlandspass samt födelsebevis för syskonen som följer med. Barnet måste skicka ett familjebevis från Skatteverket i Sverige samt sitt migrationsnummer. Om bara den ena föräldern lever och ska ta med sig minderåriga barn krävs att man har någon typ av bevis på att den andra föräldern är död. Om minderåriga barn inte har pass eller kan skaffa det och heller inte finns i förälderns pass kan man begära en DNA-analys för att fastställa släktskapet.

 

När familjen har alla papper eller (så många det går att få tag på), ska de ta med dessa till en svensk ambassad (den kan du hitta på www.regeringen.se/sb/d/3696 Där står alla länder uppräknade i bokstavsordning. Om du till exempel tittar på Somalia så står det att svensk ambassad finns i Kenya. Så det är ofta att en svensk ambassad finns i ett annat land. Då måste familjen åka dit för att ansöka om anknytning till barnet). Om alla papper är ok får familjen en tid för utredning på ambassaden. Då förhörs både vuxna och barn. Utredningen skickas till Sverige där barnet här återigen utsätts för ett förhör. Om familjen får uppehållstillstånd blir de kallade till den svenska ambassaden i utlandet där de får sina uppehållstillståndskort och kan resa till Sverige. Resan får man i de flesta fall bekosta själv. Man kan ansöka om resebidrag från Röda Korset. Antingen ringer du på telefon 020-41 50 00 tisdag, onsdag, torsdag 09.30 – 12.00 eller skicka mejl till redcross.se

 

Det är socialtjänsten som ska hjälpa barnet med kontakterna med familjen.

 

Observera att barnet inte kan söka om att få hit familjen. Det är familjen som ska söka på anknytning till barnet. Det är de vuxna i familjen som kan beviljas asyl och alla minderåriga barn de har med sig söker på anknytning till sina föräldrar.

 

Hela processen brukar ta omkring ett år. När familjen kommer på svensk mark upphör ditt uppdrag som god man. Är du särskilt förordnad vårdnadshavare kvarstår du som det tills tingsrätten ger tillbaka vårdnaden till en eller bägge föräldrarna. Föräldrarna måste ansöka om att återfå vårdnaden vilket medför en kostnad.