Godmansföreningen

Södertörn

 

 

Ekonomisk ersättning till god man

Det är Överförmyndaren i kommunen/kommunerna som beslutar om arvodets storlek och utbetalningsperioder. Oftast är arvodet större då du är god man för ensamkommande, asylsökande barn än när barnet fått permanent uppehållstillstånd. Variationen är ganska stor mellan kommunerna. Några betalar ut arvode efter kvartalsvis redovisning och andra efter kalenderår.

 

Om du blir särskilt förordnad vårdnadshavare blir arvodet lägre och betalas ut flera månader efter kalenderåret i efterskott.

 

På SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida: ensamkommandebarn.skl.se finns rekommendationer till kommunerna men de är inte tvingade att följa dem. SKL rekommenderar också att man ger samma arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare som till gode män.

 

För att få veta arvodets storlek får du kontakta den kommun du fått uppdraget av.