Godmansföreningen

Södertörn

 

Kontaktlista

 

Godmanakuten

Godmanakuten för gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn nås via: 

www.godmanakuten.se

E-post: support@godmanakuten.se eller info@ godmanakuten.se

Mobil: 0704-820410

 

Södertörns överförmyndarnämnd

overformyndaren@haninge.se

Adress för brev: 136 81 Haninge

Telefon: 08-606 70 20

 

Överförmyndarenheten Nacka

overformyndaren@nacka.se

Adress för brev: 131 81 Nacka

Telefon: 08-718 92 12

 

BRIS – hjälptelefon

www.bris.se

För vuxna om barn  077-150 50 50

För barn 08-116 111

 

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se

Skriver vägledning för socialt arbete exempelvis placering av barn som skall eller kommer att utvisas eller avvisas

 

SKL (Sveriges kommuner och landsting)

Ensamkommandebarn.skl.se

SKL skriver rekommendationer till kommunerna hur de bör handskas med sina uppdrag

 

KSL (Stockholms kommuner och landsting)

Arbetar på uppdrag av kommuner och landsting för att finna gemensamma arbetssätt/tolkningar.

christina.hassel@ksl.se Telefon: 08-615 94 19

 

Länsstyrelsen

www.lansstyrelsen.se

Kontaktperson: Elisabet Svedberg 075-247 41 78

Gå gärna in på informationsverige.se där hittar du en mycket bra broschyr på flera språk som ger samhällsinformation till nyanlända.

 

Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att förbättra kvalitet och resultat. Läsvärt där är:

-         Nyanlända elever i fokus

-         Att bana väg för nyanländas lärande

 

Ungdomsjouren i Stockholms stad

Hit kan du ringa om du är orolig för att ”ditt” barn vistas i Stockholms city som Centralstationen, Sergelstorg, Kungsträdgården och Malmskillnadsgatan.

Viktigt att ta kontakt med dem om ungdomen inte hör av sig.

Telefon: 08-508 25 481

De arbetar både dagtid, kvällar samt fredag-lördag nätter.

 

 

Redigerad 2019-10-07